Přihlášení Registrace Pro vlastníky objektů
Můj výběr

Časté otázky

1. Jak vyhledávat
2. Typy ubytování
3. Kapacita objektu
4. Jak najít ubytování, ve kterém jsou vítána domácí zvířata?
5. Obsazenost objektu
6. Jak získat informace o podmínkách poskytování ubytovacích služeb
7. Jak rezervovat ubytování
8. Co je to rekreační poplatek
9. Kauce
10. Slevy
11. Jak platit
12. Proč musím platit dopředu
13. Co když nestihnu zaplatit rezervaci v určené lhůtě?
14. Co se může stát, pokud nepřihlásím všechny osoby?
15. Mohu zaměnit rezervaci i po zaplacení?
16. Storno pobytu
17. Voucher
18. Na koho je potřebné se obrátit v případě problémů po příchodu do ubytovací jednotky?
19. Existuje přesně určené časové ohraničení, kdy musím přijít a odejít z ubytování?
20. Co je „můj výběr“?
21. Co je „můj profil“
22. Proč se registrovat


 

1. Jak vyhledávat

 • Základní vyhledávání
  V základním vyhledávání je možné vyhledat ubytování podle lokality, typu objektu, termínu a počtu osob.

 • Rozšířené vyhledávání
  Po zadání doplňujících kritérií jako je např. rozložení pokojů, pobyt s domácím zvířetem, cena do..., lyžování do ... km, je možné vyhledat ubytovací zařízení, které zodpovídá přesně zadaným požadavkům.

 • Vyhledávání na mapě
  Vyhledávání na mapě je možné podle krajů, lyžařských středisek, koupališť a též lázeňských středisek.

 

2. Typy ubytování

 • Jaké typy ubytovacích zařízení jsou v nabídce CA Kiska
  V nabídce cestovní agentury Kiska jsou k dispozici chaty, priváty, penziony, hotely a lázně. Při ubytování v chatách po obsazení objektu min. počtem osob není možné do objektu ubytovat další osoby, pokud není uvedeno v popisu objektu jinak.

 • co to znamená 1/2, 1/2+1; + 1, apt. 1/2+2/3
  1/2, 2/2+1; + 1: Ubytovací zařízení poskytuje 6 pevných lůžek a 2 přistýlky. K dispozici je jeden dvoulůžkový pokoj, dva dvoulůžkové pokoje, každý s jednou přistýlkou a jedna přistýlka např. ve společenské místnosti.
  Apt. 1/2+2/3 - V apartmánu je jedna dvoulůžková ložnice a dvě třílůžkové.

 • Na kolik nocí je možné ubytování v jednotlivých ubytovacích zařízeních
  Ubytování na chatě a privátu je možné na min. 2 a více nocí, pokud není uvedeno jinak. Při ubytování na jednu až dvě noci si CA účtuje jednorázový poplatek za objednávku 10,- €.

 

3. Kapacita objektu

 • Min. a max vytíženost
  Pod minimální vytížeností se rozumí minimální počet osob, za které je potřebné zaplatit i v případě, že v ubytovacím zařízení bude ubytováno méně osob než je uvedený minimální počet. Min. vytíženost se nevztahuje na hotely a penziony.

 • Max. vytíženost
  Maximální vytíženost objektu je maximální ubytovací kapacita.

 

4. Jak najít ubytování, ve kterém jsou vítána domácí zvířata?

V rozšířeném vyhledávání stačí zadat ubytování s domácím zvířátkem nebo při rychlém vyhledávání zadat text psům vstup povolen.

 

5. Obsazenost objektu

 • červená políčka znamenají, že objekt je obsazen
 • políčka orámovaná červenou barvou označují den příchodu a odchodu. Ubytování je možné i v tyto dny.
 • Obsazenost objektu na našich stránkách je orientační. Pokud Vámi vybraný termín není vyznačen červenou barvou, požadovaný termín bude prověřen po zaslání rezervace i ze strany majitele.

 

6. Jak získat informace o podmínkách poskytování ubytovacích služeb?

Před rezervací je potřeba přečíst si Všeobecné podmínky ubytování naší agentury.

 

7. Jak rezervovat ubytování

 • Pro rezervaci vybraného objektu je potřeba vyplnit a odeslat rezervační formulář, který se nachází u každého ubytovacího zařízení.
 • Rezervaci je možné uskutečnit i telefonicky na t.č. +421 52 7765 445, +421 905 500 507, +421 903 407 407 nebo emailem na kiskatravel@kiskatravel.sk

 

8. Co je to rekreační poplatek?

Rekreační poplatek je poplatek, který je každý klient povinen zaplatit pronajímateli ubytovacího zařízení při nástupu na pobyt, pokud není v popisu objektu uvedeno jinak.

Výše rekreačního poplatku je od 0,16 €/osoba/den do 1,- €/osoba/den.

 

9. Kaucia

Kauci při ubytování v chatách a privátech vybírá majitel při nástupu na pobyt. Po ukončení pobytu je kauce vrácena klientovi, pokud nedošlo k poškození objektu. Klient je zodpovědný za to, že po ukončení pobytu odevzdá ubytovací zařízení v původním stavu. Pokud v průběhu pobytu dojde k poškození ubytovacího zařízení, má ubytovatel právo použít celou kauci, nebo její část, na úhradu vzniklé škody.

 

10. Slevy

 • slevy pro děti – platí jen po obsazení stanoveného minimálního počtu
 • pro silvestrovský termín neplatí žádné slevy, vždy platí ceny za základní lůžko
 • slevy není možné kombinovat a kumulovat

 

11. Jak platit?

Vkladem nebo převodním příkazem k úhradě na náš účet u ČSOB Praha, vedený v CZK,
číslo účtu 191221534/0300
Variabilní symbol: předčíslí 65 + číslo rezervace

V případě potřeby na vyžádání víme vystavit fakturu za pobyt.

 

12. Proč musím platit dopředu?

Platbou potvrdíte svou rezervaci. Platba dopředu je garancí, že skutečně budete ubytováni do ubytovací jednotky, kterou jste viděli a rezervovali na našich stránkách.

 

13. Co když nestihnu zaplatit rezervaci v určené lhůtě?

Pokud máte zájem o danou rezervaci i po datumu určené lhůty splatnosti kontaktujte nás. Vaši rezervaci znovu prověříme a pokud to bude možné, Vaše rezervace bude prodloužena.

 

14. Co se může stát, pokud nepřihlásím všechny osoby?

Po příchodu do ubytovacího zařízení nemusí být tyto osoby ubytovány.

 

15. Mohu změnit rezervaci i po zaplacení?

Pokud po uhrazení za pobyt došlo k změnám v rezervaci, je po souhlasu majitele možné změnit jen počet osob a termín ubytování.

16. Storno pobytu

Storno pobytu řešíme vždy individuálně s maximální snahou řešila storno ke spokojenosti klienta. Storno obvykle řešíme přesunutím pobytu na jiný termín nebo úplným zrušením pobytu bez stornopoplatků. Pokud to navzdory naší snaze někdy není možné, platí tyto stornopodmínky.

16.1. Klient je povinen zaplatit CK pokutu za odstoupení od smlouvy (dále storno poplatek) v případě, že klient od smlouvy odstoupí:

 • v době 29 dnů před začátkem dohodnutého pobytu - storno poplatek ve výši 60% z celkové ceny pobytu

16.2. Pokud při platbě za pobyt je celá částka hrazena předem v CK, je v případě odstoupení od smlouvy méně než 10 dní před nástupem na pobyt storno poplatek ve výši 100% celkové ceny pobytu, a to na základě požadavku ubytovacího zařízení

16.3. Odstoupení od smlouvy je Klient povinen oznámit CK písemně, e-mailem nebo poštou, v opačném případě je Klient povinen zaplatit pokutu ve výši ceny dohodnutého pobytu. Den oznámení odstoupení od smlouvy je den, kdy bylo oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno CK.

16.4. V případě, že CK při zajišťování ubytovacích služeb pro Klienta vystupuje jako zprostředkovatel, smluvní sankce jsou uvedeny ve smlouvě mezi Klientem a ubytovatelé.

Storno pobytu riešime vždy individuálne s maximálnou snahou poriešiť storno k spokojnosti klienta.  Storno zvyčajne  riešime  presunutím pobytu na iný termín alebo úplným zrušením pobytu bez stornopoplatkov. Ak to napriek našej snahe niekedy nie je možné, platia tieto stornopodmienky.

 

17. Co je a na co slouží voucher?

Klient je povinen do 2 pracovních dnů od doručení mu potvrzení rezervace zaplatit na účet CK zálohu ceny služby ve výši uvedené v potvrzení rezervace, zpravidla ve výši:

 • 60% z celkové ceny dohodnuté ubytovací služby; zůstatek ceny zaplatí Klient při ubytovávaní se přímo ubytovatele, nebo
 • 100% celkové ceny dohodnuté ubytovací služby.

Po připsání Klientům zaplacené zálohy ceny na účet CK doručí CK Klientovi ubytovací poukaz, který je potvrzením o uzavření smlouvy mezi Klientem a CK na služby v něm uvedené.

Ubytovací poukaz CK vystaví na jméno Klienta, nebo na jméno osoby, kterou Klient určí jako osobu oprávněnou využívat sjednané služby - jméno a potřebné údaje oprávněné osoby Klient oznámí CK. Ubytovací poukaz obsahuje údaje přesně určující rozsah služeb dohodnutých mezi Klientem a CK.

Klient / osoba oprávněná má právo po předložení ubytovacího poukazu ubytovateli požadovat poskytnutí ubytování a dalších služeb v poukaze uvedených pro sebe a další osoby, jejichž počet je v ubytovacím poukazu uveden.

 

18. Na koho je potřebné se obrátit v případě problémů při nástupu do ubytovací jednotky?

V případě, že máte problémy s ubytováním a není možná dohoda s majitelem ubytovacího zařízení, neodkladně kontaktujte naší CA v pracovních dnech na: +421 52/ 7765 445, +421 905 500 507, + 421 903 407 407, po pracovní době a v průběhu víkendů na +421 905 407 407.

 

19. Existuje přesně určené časové ohraničení, kdy musím přijít a odejít z ubytování?

Začátek pobytu, pokud není na informační stránce ubytovacího zařízení uvedeno jinak, je den dohodnutý jako den začátku pobytu v době od 14.00 do 19.00 hodiny.

Doporučujeme, nejpozději do 3 dnů před nástupem na pobyt, kontaktovat se s majitelem a dohodnout si příchod. Kontaktní informace najdete v poukazu.

Při zahájení pobytu se Klient prokazuje dokladem totožnosti a ubytovacím poukazem. Na dohodnutý pobyt může nastoupit Klient, nebo osoba uvedená na ubytovacím poukazu a počet osob v ubytovacím poukazu uveden. Ubytovatel není povinen ubytovat více osob, než je uvedeno v ubytovacím poukazu.

Odchod Klienta, pokud není na informační stránce ubytovacího zařízení, nebo ve smlouvě s CK uvedeno jinak, je nejpozději do 10.00 hodiny dne dohodnutého ukončení pobytu.

 

20. Co je „můj výběr“?

Pokud se Vám v průběhu Vašeho vyhledávání líbí víc ubytovacích zařízení, vložte si je do „mého výběru“.

 

21. Co je „můj profil“?

V sekci „můj profil“ najdete celou historii Vašich vybraných objektů a zrealizovaných pobytů i s cenovou kalkulací.

 

22. Proč se registrovat

 • Zaregistrováním získáte přehled o našich akcích a novinkách, jako je možnost využívat sekci „můj profil“.
 • Už nemusíte vyplňovat své údaje v rezervačním formuláři. Po zadání Vašeho jména se rezervační formulář automaticky vyplní sám.


e-mail Napište nám!×