Prihlásiť sa Registrujte sa Pre ubytovateľov
Môj výber

Časté otázky

1. Ako vyhľadávať ubytovanie
2. Typy ubytovania
3. Kapacita objektu
4. Ako nájsť ubytovanie, v ktorom sú vítané domáce zvieratá?
5. Obsadenosť objektu
6. Ako získať informácie o podmienkach poskytovania ubytovacích služieb
7. Ako rezervovať ubytovanie
8. Čo je to rekreačný poplatok
9. Kaucia
10. Zľavy
11. Ako platiť
12. Prečo musím platiť vopred
13. Čo keď nestihnem zaplatiť rezerváciu v určenej lehote?
14. Čo sa môže stať, ak neprihlásim všetky osoby?
15. Môžem zameniť rezerváciu aj po zaplatení?
16. Storno pobytu
17. Voucher
18. Na koho sa treba obrátiť v prípade problémov po príchode do ubytovacej jednotky?
19. Existuje presne určené časové ohraničenie, kedy musím prísť a odísť z ubytovania?
20. Čo je „môj  výber“?
21. Čo je  „môj profil“?
22. Prečo sa registrovať


 

1. Ako vyhľadávať ubytovanie

 • Základne vyhľadávanie
  V základnom vyhľadávaní je možné vyhľadať ubytovanie podľa lokality, typu objektu (chaty, penzióny, chalupy, hotely, kúpele), termínu a počtu osôb.

 • Rozšírené vyhľadávanie
  Po zadaní dopĺňajúcich kritérií ako je napr. rozloženie izieb, pobyt s domácim zvieratkom, cena do.., lyžovanie do...km, je možné vyhľadať ubytovacie zariadenia, ktoré zodpovedá presne zadaným požiadavkám.

 • Vyhľadávanie  na mape
  Vyhľadávanie na mape je možné podľa krajov, lyžiarskych  stredísk, kúpalísk a tiež kúpeľov. Mapa zobrazuje aj jednotlivé chaty, penzióny, priváty, hotely, ...

 • Ako nájdem  ubytovanie, kde je možný pobyt s domácim zvieratkom
  V rozšírenom vyhľadávaní stačí zadať ubytovanie s domácim zvieratkom alebo  pri rýchlom vyhľadávaní zadať text psom vstup  povolený.

 

2. Typy ubytovania

 • Aké typy ubytovacích zariadení sú v ponuke CK Kiska Travel
  V ponuke cestovnej kancelárie Kiska Travel sú k dispozícií chaty, priváty, penzióny, hotely a kúpele. Pri ubytovaní v chatách po obsadení objektu uvedeným min. počtom osôb nie je možné do objektu ubytovať ďalšie osoby, pokiaľ nie je uvedené  v popise objektu inak.

 • Čo to znamená 1/2, 1/2+1; + 1, apt. 1/2+2/3
  1/2, 2/2+1; + 1: Ubytovacie zariadenie poskytuje 6 pevných lôžok a dve prístelky. K dispozícii  je jedna dvojposteľová izba, dve dvojposteľové izby, každá  s jednou prístelkou a jedna prístelka napr. v spoločenskej miestnosti. 
  Apt. 1/2+2/3  - V apartmáne je jedna dvojlôžková spálňa a dve trojlôžkové.

 • Na koľko nocí je možné ubytovanie v jednotlivých ubytovacích zariadeniach
  Chaty a priváty umožňujú ubytovanie na min. 2 a viac nocí, pokiaľ nie je uvedené inak.

 

3. Kapacita objektu

 • Min. a max vyťaženosť
  Pod minimálnou  vyťaženosťou (platí pre chaty, chalupy a priváty) sa rozumie minimálny  počet osôb, za ktoré je potrebné uhradiť aj v prípade, že v ubytovacom zariadení bude ubytovaných menej osôb ako je uvedený minimálny počet.  Min. vyťaženosť sa nevzťahuje na hotely a penzióny.

 • Max. vyťaženosť
  Maximálna vyťaženosť objektu je maximálna ubytovacia kapacita. 

 

4. Ako nájsť ubytovanie, v ktorom sú vítané domáce zvieratá?

V rozšírenom vyhľadávaní stačí zadať ubytovanie s domácim zvieratkom alebo  pri rýchlom vyhľadávaní zadať text psom vstup  povolený.

 

5. Obsadenosť objektu

 • červené políčka znamenajú, že objekt je obsadený
 • políčko orámované červenou farbou označujú deň príchodu a odchodu. Ubytovanie je možné aj v tieto dni.
 • obsadenosť objektu na našich stránkach je orientačná. Pokiaľ Vami vybraný termín nie je zaznačený červenou farbou, požadovaný termín bude preverený po zaslaní rezervácie aj zo strany majiteľa.

 

6. Ako získať informácie o podmienkach poskytovania ubytovacích služieb?

Pred rezerváciou je potrebné prečítať  si Všeobecné podmienky ubytovania našej kancelárie.

 

7. Ako rezervovať ubytovanie?

Pre rezerváciu vybraného objektu je potrebné vyplniť a odoslať rezervačný formulár, ktorý sa nachádza pri každom ubytovacom zariadení.

Rezerváciu je možné uskutočniť aj telefonicky na t.č. +421 52 7765 445, +421 905 500 507, +421 903 407 407 alebo mailom na kiskatravel@kiskatravel.sk

 

8. Čo je to rekreačný poplatok?

Rekreačný poplatok je poplatok, ktorý je každý klient povinný zaplatiť prenajímateľovi ubytovacieho zariadenia pri nástupe na pobyt, ak nie je v popise objektu uvedené  inak.

Výška rekreačného poplatku je od  0,16 €/osoba/deň  do 1,- €/osoba/deň. 

 

9. Kaucia

   Kauciu pri ubytovaní v chatách a privátoch vyberá majiteľ pri nástupe na pobyt. Po skončení pobytu je kaucia vrátená klientovi, ak nedošlo k poškodeniu objektu. Klient  zodpovedá za to, že po ukončení pobytu odovzdá ubytovacie zariadenie v pôvodnom stave. Ak počas pobytu dôjde k poškodeniu chaty resp. privátu,  má ubytovateľ  právo použiť  celú kauciu  alebo jej časť na úhradu vzniknutých škôd.

 

10. Zľavy

   • zľavy pre deti - platia len po obsadení stanoveného minimálneho počtu osôb
   • pre silvestrovský termín neplatia žiadne zľavy, vždy platia ceny za základné lôžko
   • zľavy nie je možné kombinovať

 

11. Ako platiť?

Klienti zo Slovenskej republiky

   • Vkladom alebo prevodným príkazom na číslo účtu:
    IBAN: SK38 1100 0000 0026 2003 3355
    BIC/ SWIFT: TATRSKBX
    Tatrabanka Poprad
    Variabilný symbol: predčíslie 61 + číslo rezervácie
   • Vkladom alebo prevodným príkazom na číslo účtu:
    IBAN: SK84 0200 0000 0020 4538 8159
    BIC/ SWIFT:  SUBASKBX
    VÚB Poprad
    Variabilný symbol: predčíslie 61 + číslo rezervácie
   • Vkladom alebo prevodným príkazom na číslo účtu:
    IBAN: SK21 0900 0000 0004 9431 1916
    BIC/ SWIFT: GIBASKBX
    Slovenská sporiteľňa Poprad
    Variabilný symbol: predčíslie 61 + číslo
   • Poštovou poukážkou typu U:
    Adresát: KISKA TRAVEL, s.r.o.
    Sídlo: Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
    Číslo účtu: IBAN: SK38 1100 0000 0026 2003 3355
    Variabilný symbol: predčíslie 61 + číslo rezervácie
   • CK prijíma platby prostredníctvom služby:       
   • prostredníctvom služby CardPay
   • CK akceptuje poukážky typu Flexipass, Holidaypass a Universalpass, Benefitplus.

Klienti z Českej republiky

   • Vkladom alebo prevodným príkazom na úhradu na náš účet v ČSOB Praha, vedený v CZK,
    číslo účtu 191221534/0300
    Variabilný symbol: predčíslie 65 + číslo rezervácie

    V prípade potreby na vyžiadanie vieme vystaviť faktúru za pobyt.
Klienti z ostatných krajín

   • Platba v EUR na náš účet:
    Číslo účtu - IBAN: SK38 1100 0000 0026 2003 3355
    SWIFT: TATRSKBX
    Variabilný symbol: predčíslie 67 + číslo rezervácie
    Názov banky : Tatra banka, a.s. 
    Adresa banky: Nám. Sv. Egídia 95,058 01 Poprad
    Názov účtu: Kiska Travel sro
    Adresa CK: Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
   • prostredníctvom služby CardPay

 

12. Prečo musím platiť vopred?

   Platbou potvrdíte svoju rezerváciu ubytovania. Platba vopred je garanciou, že skutočne prídete do ubytovacej jednotky, ktorú ste videli a rezervovali na našich stránkach.

 

13. Čo keď nestihnem zaplatiť rezerváciu v určenej lehote?

   Ak máte záujem o danú rezerváciu aj po dátume určenej lehoty splatnosti, kontaktujte nás. Vašu rezerváciu opätovne preveríme a pokiaľ to bude možné, Vaša rezervácia bude predĺžená.

 

14. Čo sa môže stať, ak neprihlásim všetky osoby?

   Po príchode do ubytovacieho zariadenia nemusia byť tieto osoby ubytované.

 

15. Môžem zameniť rezerváciu aj po zaplatení?

   Ak po uhradení platby za pobyt došlo k zmenám v rezervácii,  je po súhlase majiteľa možné za poplatok zmeniť počet osôb, termín ubytovania, meno klienta.

16. Storno poplatky za odstúpenie od zmluvy

Storno pobytu riešime vždy individuálne s maximálnou snahou poriešiť storno k spokojnosti klienta.  Storno zvyčajne  riešime  presunutím pobytu na iný termín alebo úplným zrušením pobytu bez stornopoplatkov. Ak to napriek našej snahe niekedy nie je možné, platia tieto stornopodmienky.
Klient je povinný zaplatiť CK pokutu za odstúpenie od zmluvy (ďalej storno poplatok) v prípade, ak Klient od zmluvy odstúpi:

   • v čase 29 dní pred začiatkom dohodnutého pobytu - storno poplatok vo výške  60 % z celkovej ceny pobytu, 

 Ak pri platbe za pobyt  je  celá suma hradená vopred  v CK, je  v prípade odstúpenia od zmluvy menej ako 10 dní pred nástupom na pobyt  storno poplatok vo výške 100 % celkovej ceny pobytu, a to  na základe požiadavky ubytovacieho zariadenia.

Odstúpenie od zmluvy je Klient povinný oznámiť CK písomne, e- mailom, faxom alebo poštou, v opačnom prípade je Klient povinný zaplatiť pokutu vo výške ceny dohodnutého pobytu. Deň oznámenia odstúpenia od zmluvy je deň, kedy bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené CK.

V prípade, ak CK pri zabezpečovaní ubytovacích služieb pre Klienta vystupuje ako sprostredkovateľ, zmluvné sankcie sú uvedené v zmluve medzi Klientom a Ubytovateľom.

 

17. Čo je a na čo slúži voucher

Klient je povinný do 2 pracovných dní od doručenia mu potvrdenia rezervácie zaplatiť na účet CK preddavok ceny služby vo výške uvedenej v potvrdení rezervácie, spravidla vo výške:

   • 60% z celkovej ceny dohodnutej ubytovacej služby; zostatok ceny zaplatí Klient pri ubytovávaní sa priamo Ubytovateľovi, alebo
   • 100% celkovej ceny dohodnutej ubytovacej služby.

Po pripísaní Klientom zaplateného preddavku ceny na účet CK doručí CK Klientovi ubytovací poukaz, ktorý je potvrdením o uzavretí zmluvy medzi Klientom a CK na služby v ňom uvedené.

Ubytovací poukaz CK  vystaví na meno Klienta, alebo na meno osoby, ktorú Klient určí ako osobu oprávnenú využívať dohodnuté služby – meno a potrebné údaje oprávnenej osoby Klient oznámi CK. Ubytovací pokaz obsahuje údaje presne určujúce rozsah služieb dohodnutých medzi Klientom a CK.

Klient/osoba oprávnená má právo po predložení ubytovacieho poukazu Ubytovaľovi požadovať poskytnutie ubytovania a iných služieb v poukaze uvedených pre seba a ďalšie osoby, ktorých počet je v ubytovacom poukaze uvedený.

 

18. Na koho sa treba obrátiť v prípade problémov po príchode do ubytovacej jednotky?

V prípade, že máte problémy s ubytovaním a nie je možná dohoda s majiteľom ubytovacieho zariadenia, neodkladne kontaktujte  našu CK v pracovných dňoch na: +421 52/ 7765 445, +421 905 500 507, + 421 903 407 407, po pracovnej dobe a  počas víkendov na +421 905 407 407.

 

19. Existuje presne určené časové ohraničenie, kedy musím prísť a odísť z ubytovania?

Začiatok pobytu, ak nie je na informačnej stránke ubytovacieho zariadenia uvedené inak, je deň dohodnutý ako deň začiatku pobytu v čase od 14.00 do 19.00 hodiny.

Pri začatí pobytu sa Klient preukazuje dokladom totožnosti a ubytovacím poukazom. Na dohodnutý pobyt môže nastúpiť Klient, alebo osoba uvedená na ubytovacom poukaze a počet osôb v ubytovacom poukaze uvedený. Ubytovateľ nie je povinný ubytovať viac osôb, ako je uvedené v ubytovacom poukaze.

Odporúčame, najneskôr 3 dni pred nástupom na pobyt sa skontaktovať s majiteľom a dohodnúť si príchod. Kontaktné informácie nájdete v poukaze.

Odchod Klienta, ak nie je na informačnej stránke ubytovacieho zariadenia, alebo v zmluve s CK uvedené inak, je najneskôr do 10.00 hodiny dňa dohodnutého ukončenia pobytu.

 

20. Čo je „môj  výber“?

Ak sa Vám počas Vášho vyhľadávania páčia viaceré chaty, penzióny, priváty, kúpele alebo hotely, vložte si ich do „môjho výberu“. Môžte si ich potom kedykoľvek znova pozrieť.

 

21. Čo je „môj profil“?

V sekcii „moj profil“ nájdete celú históriu Vašich vybraných objektov a zrealizovaných  pobytov aj s cenovou kalkuláciou. Pre vstup do tejto sekcie musíte byť registrovný na našej stránke.

 

22. Prečo sa registrovať

 • zaregistrovaním sa získate prehľad o našich akciách a novinkách, ako aj možnosť využívať sekciu „môj profil“.
 • Už nemusíte vypĺňať svoje údaje v rezervačnom  formulári. Po zadaní Vášho mena sa  rezervačný formulár automaticky vyplní sám.
 • objekty uložené v "mojom výbere" sú Vám k dispozícii aj pri ďalšej návšteve našej stránky.


e-mail Napíšte nám!×